Usługi księgowe i kadrowe

Księgowość z BFK to sprawna współpraca,
obfitująca w obustronne zadowolenie.

Usługi księgowe

Dobrze wiemy, że prowadzenie własnej działalności gospodarczej to duże wyzwanie i stres. Zamiast skupić się na zadaniach firmy, wciąż trzeba pamiętać o zeznaniach, wnioskach, raportach, etc. Zdajemy sobie także sprawę, że nie jest łatwo prowadzić firmy i jednocześnie zajmować się prowadzeniem spraw pracowniczych oraz pilnowaniem wszystkich związanych z tym terminów, wysyłaniem odpowiednich deklaracji czy wniosków.

W związku z tym oferujemy Państwu outsourcing księgowości, czyli przejęcie przez nas pełnej odpowiedzialności za prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, jak i reprezentowanie Państwa przed instytucjami i organami podatkowymi oraz usługę outsourcingu w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-płacowych.

Podstawowy zakres naszych usług obejmuje:

Sporządzanie i wysyłka do urzędu skarbowego jednolitych plików kontrolnych (JPK) w zakresie wynikającym z prowadzonej ewidencji
Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowości (w tym w formie e-sprawozdania) lub MSSF
Sprawozdawczość statystyczna (GUS, NBP) w zakresie danych księgowych
Księgowanie dokumentów zgodnie z ustawą o rachunkowości lub MSSF i zgodnie z przepisami podatkowymi
Obliczanie wymaganych zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie stosownych deklaracji podatkowych (VAT, CIT)
Prowadzenie ksiąg ewidencyjnych środków trwałych i wyposażenia
Reprezentowanie klienta przed urzędem skarbowym
Prowadzenie rozrachunków z dostawcami i odbiorcami
Katalogowanie i obsługę umów zlecenia i umów o dzieło
Obsługę dokumentacji ZUS oraz informacji PIT-11
Przygotowanie list płac i kartotek wynagrodzeń
Przygotowywanie i przechowywanie umów o pracę
Prowadzenie tabel amortyzacyjnych
Reprezentowanie Państwa firmy przed urzędami
Podstawowa informacja menedżerska
Rozliczanie inwestycji okresowych
Zarządzanie aktami osobowymi

Poza standardowymi działaniami oferujemy również dodatkowy zakres usług zgodny z oczekiwaniami klienta.