Wniosek o pozyskanie dotacji
z funduszów europejskich
można napisać samemu
albo zlecić to zadanie
profesjonalnej firmie.  

Samodzielne wypełnienie wniosku
o dofinansowanie nie jest jednak łatwe.
Prace nad wnioskiem należy rozpocząć
od bardzo dokładnej lektury dokumentacji
(wytyczne dotyczące danego Programu
Operacyjnego i konkretnego działania,
regulamin konkursu, wzory dokumentów,
instrukcja wypełniania wniosku,
niezbędne załączniki znajdują się
na stronie internetowej Instytucji Wdrażającej)
i aktów prawnych.

Należy zwrócić uwagę
na kilka bardzo ważnych elementów.

Jeśli chcesz pozyskać środki unijne
i nie wiesz od czego zacząć,
zapraszamy na spotkanie z naszym doradcą.

Mamy doświadczenie w pozyskiwaniu
funduszy z dotacji unijnych, zarówno dla firm,
które będą rozpoczynać prowadzenie
działalności gospodarczej jak i dla firm,
które środki te chcą wykorzystać na rozwój firmy.