Dobrze wiemy, że prowadzenie własnej działalności gospodarczej to duże wyzwanie i stres. Zamiast skupić się na zadaniach firmy, wciąż trzeba pamiętać o zeznaniach, wnioskach, raportach, etc. Zdajemy sobie także  sprawę, że nie jest łatwo prowadzić firmy i jednocześnie zajmować się prowadzeniem spraw pracowniczych oraz pilnowaniem wszystkich związanych z tym terminów, wysyłaniem odpowiednich deklaracji czy wniosków.

W związku z tym oferujemy Państwu outsourcing księgowości, czyli przejęcie przez nas pełnej odpowiedzialności za prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, jak i reprezentowanie Państwa przed instytucjami i organami podatkowymi oraz usługę outsourcingu w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-płacowych.

 

Podstawowy zakres naszych usług obejmuje:

Sporządzanie i wysyłka do urzędu skarbowego jednolitych plików kontrolnych (JPK) w zakresie wynikającym z prowadzonej ewidencji

Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowości (w tym w formie e-sprawozdania) lub MSSF

Sprawozdawczość statystyczna (GUS, NBP) w zakresie danych księgowych

Księgowanie dokumentów zgodnie z ustawą o rachunkowości lub MSSF i zgodnie z przepisami podatkowymi

Obliczanie wymaganych zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie stosownych deklaracji podatkowych (VAT, CIT)

Prowadzenie ksiąg ewidencyjnych środków trwałych i wyposażenia ;

Reprezentowanie klienta przed urzędem skarbowym

Prowadzenie rozrachunków z dostawcami i odbiorcami

Katalogowanie i obsługę umów zlecenia i umów o dzieło.

Obsługę dokumentacji ZUS oraz informacji PIT-11

Przygotowanie list płac i kartotek wynagrodzeń,

Przygotowywanie i przechowywanie umów o pracę,

Prowadzenie tabel amortyzacyjnych;

Reprezentowanie Państwa firmy przed urzędami.

Podstawowa informacja menedżerska

Rozliczanie inwestycji okresowych

Zarządzanie aktami osobowymi,

Poza standardowymi działaniami
oferujemy również dodatkowy zakres usług
zgodny z oczekiwaniami klienta.