Nadzór nad rachunkowością podmiotów gospodarczych (dla firm nie zatrudniających Głównego Księgowego)

Pomoc przy zakładaniu podmiotów gospodarczych, wybór formy prawnej prowadzonej działalności, formy prowadzonych ksiąg rachunkowych

Bezpośrednia komunikacja z kontrolerami finansowymi grupy

Comiesięczne omówienie wyników finansowych firmy

Dedykowane raporty zarządcze

Raportowanie do grupy kapitałowej zgodnie z przyjętym harmonogramem

Określanie zdolności kredytowej przedsiębiorstwa, opracowywanie wniosków kredytowych

Sporządzanie analiz ekonomicznych, prognoz, biznes planów

Dokonywanie optymalizacji wysokości podatków dla konkretnych klientów

Bieżące informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym oraz objaśnienia kwestii prawnych, podatkowych, dokumentacyjnych – możliwe przeprowadzanie konsultacji w miejscu prowadzenia działalności;