Biuro Finansowo - Księgowe

Księgowość z BFK  to sprawna współpraca,
obfitująca w obustronne zadowolenie.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Operacja pn. “Biuro rachunkowe”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19  „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Operacja ma na celu rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w postaci nowoczesnego biura rachunkowego oraz utworzenie miejsca pracy.